Bernard Mandeville M.D.
DOKTER, PSYCHIATER en onovertroffen DOORDENKER

Het Verzameld werk van Bernard Mandeville wordt uitgegeven door de uitgeverij LEMNISCAAT te Rotterdam. 

Deze uitgave wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

Ieder deel is - mede door inleidingen en annotatie - zoveel mogelijk opgezet als een zelfstandig boek. Ze zijn leverbaar via boekhandels en webwinkels.

Vijf delen zijn verschenen. Er volgen nog twee delen.

 

Verschenen zijn:

2006: deel 1  De wereld gaat aan deugd ten onder [Alleen nog tweedehands verkrijgbaar]

De wereld gaat aan deugd ten onder, ISBN: 90 5637 797 3, verscheen begin april 2006. Dit boek bevat een representatieve selectie om met Mandeville kennis te maken. Het bevat vertalingen van: The Preface (1723); The Grumbling Hive, or Knaves turn’d Honest (1705); An Enquiry into the Origin of Moral Virtue (1714); An Essay on Charity and Charity-Schools (1723); en A Search into the Nature of Society (1723) van The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits (1723)A Modest Defence of Publick Stews (1724), alsmede  Schijnheylig Atheist (1690) en Schijnheyl’ge Nievelt (1690).

 

Inhoud van De wereld gaat aan deugd ten onder

 1.  Inleiding – door Arne C. Jansen

 2. De fabel van de bijen, of  Particuliere ondeugden, publieke weldaden

    Voorwoord

    De morrende korf, of Eerlijk geworden schurken

    Een onderzoek naar de oorsprong van zedelijke deugd

    Een essay over menslievendheid en armenscholen

    Op zoek naar de aard van de samenleving

 3. Een bescheiden verdediging van openbare bordelen, of Een essay over de hoererij zoals zij nu in deze koninkrijken wordt bedreven

    Opdracht

    Voorwoord

    Een bescheiden verdediging, etc.

 4. Twee Rotterdamse pamfletten

    Schijnheylig Atheist

    Schijnheyl’ge Nievelt

 5. Het leven van Bernard Mandeville (1670-1733) – door Arne C. Jansen

 6. Bibliografie

 

2007: deel 2  Mensen spreken niet om begrepen te worden

Mensen spreken niet om begrepen te worden, ISBN: 978 90 5637 908 7, kwam in 2007 van de pers. Het boek bestaat uit vertalingen van The Fable of the Bees, Part II (1729) en A Vindication of the Book (1723).

 

Inhoud van Mensen spreken niet om begrepen te worden

1.  Inleiding -- door Arne C. Jansen

2.  Mensen spreken niet om begrepen te worden, een onderzoek naar de oorsprong van beleefdheid, in zes dialogen tussen Horatio en Cleomenes

     Voorwoord

     Eerste dialoog

     Tweede dialoog

     Derde dialoog

     Vierde dialoog

     Vijfde dialoog

     Zesde dialoog

     Index

3. Een rechtvaardiging van het boek, tegen de laster vervat in een aanklacht van de Grand-Jury van Middlesex en een scheldbrief aan Lord C. (1723)

4. Narede: Dr. Mandeville, een meesterbrein -- door F.A. Hayek

 

2008: deel 3  De fabel van de bijen

De fabel van de bijen, ISBN 978 90 477 0033 3, is verschenen in week 30 van 2008.  Het bevat vertalingen van The Grumbling Hive, or Knaves Turn’d Honest (1705); Remarks (1723); en The Index (1723) van The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits (1723); The Planter’s Charity (1704); A Letter to Dion, Occasion’d by his Book call’d Alciphron, or the Minute Philosopher (1732); The Pamphleteers: A Satyr (1703).

 

Inhoud van De fabel van de bijen 

1. ‘Particuliere ondeugden, publieke weldaden’: Het hoofdwerk van Bernard Mandeville – Inleiding door Harro Maas

2. De fabel van de bijen, of Particuliere ondeugden, publieke weldaden 

    De morrende korf, of Eerlijk geworden schurken

   Opmerkingen A tot en met Y: een onderzoek naar de oorsprong van de deugd

   Index

3. Bernard Mandeville, George Berkeley alias ‘Dion’ en de rol van de kerk bij de slavernij – Inleiding door Arne C. Jansen

4. De menslievendheid van de planter

   Voorwoord

   De menslievendheid van de planter 

5. Een brief aan Dion, naar aanleiding van zijn boek geheten Alciphron, of De minne filosoof

    Een brief aan Dion

6. De pamflettisten: een satire

   De pamflettisten

 

2010:  deel 4  De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog

De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog, ISBN: 978 90 477 0162 0, is op 20 mei 2010 uitgekomen. De hierin opgenomen vertalingen zijn van An Enquiry into the Origin of Honour, and the Usefulness of Christianity in War (1732); An Enquiry into the Causes of the Frequent Executions at Tyburn: and a Proposal for some Regulations concerning Felons in Prison, and the Good Effects to be Expected from Them (1725); Letter to the Author of the British Journal (1725); Wishes to a Godson, with other Miscellany Poems (1712).

 

Inhoud van Een onderzoek naar de oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog

1. ‘De psychiater Bernard Mandeville over eer, twist en christelijkheid, - Inleiding door Arne C. Jansen

2. Een onderzoek naar de oorsprong van de deugd en het nut van christelijkheid bij oorlog, in vier dialogen tussen Horatio en Cleomenes 

   Voorwoord

   Inhoud

   Eerste dialoog

   Tweede dialoog

   Derde dialoog

   Vierde dialoog

3.Mandevilles “Tyburn”: wrikken aan een dodelijke sleur, - Inleiding door Arne C. Jansen

4. Een onderzoek naar de oorzaken van de veelvuldiger terechtstellingen in Tyburn (1725)

    Voorwoord

    Hoofdstukken I t/m VI

5. Een brief over georganiseerde misdaad en de bovenwereld (1725)

6. Wensen voor een peetzoon, met andere mengeldichten

7. Bernard Mandeville als overgangsdenker, - Nawoord door Hans Achterhuis 

 

2012:  deel 5 Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk

Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk, ISBN 978 90 477 0358 7, is verschenen op 12 december 2012. Het is de vertaling van Free Thoughts on Religion, the Church and National Happiness (2e editie, 1729).

 

Inhoud van Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk

1. Bernard Mandeville als origineel denker, - Inleiding door prof. dr. Meerten B. ter Borg

2. Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk

   Voorwoord

   Hoofdstukken I t/m XII:

   Over godsdienst

   Over de uitwendige tekenen van godsdienstigheid

   Over riten en ceremoniën bij de eredienst

   Over mysteries

   Over de vrije wil en predestinatie

   Over de kerk

   Over de politiek van de kerk

   Over scheuring

   Over verdraagzaamheid en vervolging

   Over het wederkerige gedrag van de geestelijkheid en de leken

   Over het landsbestuur

   Over volksgeluk

 

 

 

Lees meer...