Bernard Mandeville M.D.
DE EERSTE MODERNE PSYCHIATER
Mandeville in de Nederlanden, van Zuid naar Noord

Delfzijl, 1572. Een brief aan de burgemeester en raad van de stad Groningen, ondertekend door kapitein Gabriel de Manteville, de commandant van de vesting Delfzijl. Hij is beroepsofficier in het leger van de landvoogd. Maar het Noorden van de Nederlanden is niet zijn thuisbasis. Dat is het familieslot van de Mantevilles in Mandville, een domein in het Zuiden van de Nederlanden, op de grens van het huidige België en Frankrijk. Daar woont hij als zijn militaire verplichtingen hem niet ergens anders brengen. Zie de kaart.

Hij spelt zijn achternaam anders dan de drie broers met de roepnamen Michiel, Beerent en Claes in Leeuwarden doen. Zij schrijven Mandewijl, maar het is feitelijk dezelfde naam en wordt uitgesproken als Mandewiel.

En terwijl Michael in gedrukte documenten in Nijmegen ook als Mandewijl te boek staat, noemt hij zich in 1607 ook Michael à Mandeville

De compagniescommandant in Delfzijl vertrok na vijf jaar, in 1574, naar Leeuwarden. Gezien zijn voornaam kan hij niet de vader van de Leeuwarder jongens zijn, evenmin als zijn broer Nicolas de Manteville, die ook in Delfzijl gelegerd was. Het patroniem van de jongens is Jans, Janszn of Joannis en hun vader was dus een Jan of Joannes.

Bovendien was de moeder van de jongens, Anna Tyepcke, al in 1593 weduwe, terwijl Gabriel de Manteville in 1601 in Mandville overleed en zijn broer Nicolas in 1604/04.

Anna Tyepcke (uitspraak Tjepke) staat vermeld in het register betalingsordonnanties van de ontvanger-generaal van de kloostergoederen in Friesland. Ze kreeg per 07-1593 een gift ten behoeve van de studie van haar zoon Claes in Franeker:

‘Is Anna Tyepcke wedue binnen Leeuwarden tot behulp van haer soons Claes Janszn studium ordonnantie van 7 £ gepasseert.’

De twee andere zoons krijgen ook betalingen van deze ontvanger-generaal maar de naam van hun moeder staat er dan niet bij.

Gabriel de Manteville had een zoon die Jan of Jean heette, maar die was, geboren na 1560, niet alleen te jong, maar leefde nog in 1626.

Behalve een rol in de geschiedenis van de Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning hebben de Mantevilles en Jan de Mandewijl, betovergrootvader van Bernard Mandeville, een heel klein geografisch gebied gemeenschappelijk, dat nu officieel Mandville heet.

Mandville ligt in het uiterste Zuiden van de toenmalige Nederlanden en de noordgrens van het gebied is de landgrens tussen België en Frankrijk, tussen Torgny en Épiez-sur-Chiers, grenzend aan de huidige Belgische provincie Luxemburg. Mandewille is Lëtzebuergs of Luxemburgs. Andere schrijfwijzen van deze naam zijn Mandeville en Manteville.

Gabriel de Manteville behoort tot de adellijke familie aldaar en bewoonde met zijn gezin het stamslot.

De nog niet geïdentificeerde vader Jan de Mandewijl(le) zal gezocht moeten worden in de kring van het personeel of boeren van dit domein.

Lees verder het hele artikel Mandeville in de Nederlanden, van Zuid naar Noord.  

Zie ook de Genealogische aantekeningen.