Bernard Mandeville M.D.
DOKTER, PSYCHIATER en onovertroffen DOORDENKER
Ondertrouw en testament

Hieronder is afgedrukt de zogenaamde ‘marriage licence allegation’, of attestatie van ondertrouw, van Bernard Mandeville en zijn bruid Elizabeth Lawrence van 28 januari 1699.  Deze attestatie ziet er slordig uit, doordat een eerste versie ervan, waarin de eed wordt afgelegd door een Elizabeth Brown, kennelijk fout is en verbeterd moet worden, wat tot de tweede en definitieve versie leidt, waarin de eed wordt afgelegd door Bernard Mandeville. De tekst van beide versies is hieronder uitgeschreven, waarbij voorbij is gegaan aan de stenografische verkortingen die in dit soort oude documenten gebruikelijk zijn.

Aangenomen kan worden dat de eerste versie, opgeschreven door een klerk, de goedkeuring niet kon wegdragen van de ’surrogate’, plaatsvervanger van de bisschop. Mogelijk kon zij geen juridische betekenis  hebben door de hoedanigheid van Elizabeth Brown in relatie tot Bernard Mandeville en zijn bruid. Wie Elizabeth Brown was is niet bekend, maar zij kan Elizabeth Browne zijn geweest, echtgenote van Richard Browne, een burger van Londen, ‘merchant tailor’ en eigenaar van nogal wat vastgoed in Londen. Browne was mogelijk Mandevilles huurbaas en de Brownes behoorden, gezien hun vermogen,  eventueel ook tot zijn kring van patiënten.

Opgemerkt wordt dat de naam van Mandevilles echtgenoot Elizabeth was, niet ‘Ruth’ Elizabeth, zoals vermeld door F.B. Kaye, I, blz. xx. De fout ‘Ruth’ is het gevolg van het verkeerd lezen van het woord ‘Bachelor’ in deze attestatie.

 

1st version  Marriage Licence Allegation

28 January 1699

1. On which day appeared personally Elizabeth

2. Brown of the parish of St Mary Westminster

3. and alledged there is a marriage to be

4. solemnized between Bernardus De Mandeville

5. of St Giles in the Feilds aged about 28

6. years and a bachelor, and Elizabeth Laurence

7. of the same place, not knowing of

8. any impediment by reason of any

9. precontact consanguinity affinity or

10. otherwise to hinder the said marriage of

11. truth of the premises he made

12. oath and prayed licence for them to

13. be married in the parish church of St Giles

14. of our Lord

15 [signature]  Elizabeth

16 Sworn by Richard   Sagitt?  Surrogate

 

Final Marriage Licence Allegation

28 January 1699

1. On which day appeared personally

2. Bernardus De Mandeville

3. of St Giles in the Feilds aged about 28

4. years, a bachelor, [insertion 1: and alleaged that he intendeth to

5. marry with] Elizabeth Laurence

6. [insertion 2: aged about 25 years, a spinster]

7. of the same place, not knowing of

8. any impediment by reason of any

9. precontact consanguinity affinity or

10. otherwise to hinder the said marriage of

11. truth of the premises he made

12. oath and prayed licence for them to

13. be married in the parish church of St Giles

14. of our Lord

15. [signature] B de Mandeville

16. Sworn by Richard  Sagitt? Surrogate

 

 

 

Testament

Het testament van Bernard Mandeville, gevolgd door de tekst van dit testament overgeschreven in het register, waaronder de ’affidavit’ (beëdigde verklaring) van het testament van 31 januari 1732 (oude kalender, nu 1733) en het probatum.

 

 

 

Genealogische aantekeningen

> Familiebijbel

> Mandeville, van de Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden